• دوره تبلیغات: ‫ محدودیت 30 روزه از تاریخ افتتاح حساب
 • تبلیغات: ‫ 30 دلار پاداش معامله سپرده
 • دوره تبلیغات: ‫ این جایزه به طور خودکار برای همه مشتریانی که وجوهی را به حساب های تجاری خود واریز می کنند تا زمانی که حداکثر مبلغ پاداش 5000 دلار دریافت شود، در دسترس است.
 • تبلیغات: ‫ 20% پاداش سپرده - تا 5000 دلار
 • دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ VPS رایگان
 • دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ VPS در XM به صورت رایگان
 • دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ تخفیف Cashback
 • دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ از هر دوست 35 دلار درآمد کسب کنید